CE ESTE UN USPA COACH?

USPA Coach primul din cele 3 grade de instructor recunoscute de USPA, căruia îi urmează Instructor și Instructor Examinator.   

Cursul pentru USPA Coach este prima cerință pentru a deveni instructor de skydive și pentru toate celelalte grade USPA precum  Instructor AFF-Tandem sau InstructorI AD/SL . Cursul presupune deprinderea predării abilitățiilor necesare la sol și în aer. 

Un USPA Coach va:

 • realiza predarea tehnicilor metodologiei nespecifice la cursurile de la sol c
 • efectua familiarizarea cu echipamentul si pregătirea pentru primul salt
 • preda controlul de baza al cupolei 
 • preda procedurile de urgentă 
 • instrui despre aterizări și urgențele la aterizare (obstacole) 
 • instrui despre urgențele la bordul aeronavei pentru elevii care vor efectua căderea liberă neasistați și cei care au participat la inițierea la Categoria E în Programul Integrat USPA
 • preda principalele porțiuni de instruire de tranziție pentru cei care trec de la tandem la solo 
 • conduce cursurile de cădere liberă în grup și săriturile cu studenții care au fost acceptați de un instructor USPA
 • face părăsiri cu prindere cu slevii în timpul salturilor în grup 
 • superviza salturile de recurență cu skydiverii licențiați
 • supraveghea studenții la Static-line si IAD din categoria C, după ce fiecare student demonstrează însușirea abilităților de grip and pull. Instruirea la sol va fi realizată de un instructor propriu-zis. Elevii vor fi instruiti de un instructor propriu-zis și pentru urgențele de la bordul aeronavei. 

Cererințe pentru participarea la curs

 • calitatea de membru USPA
 • licență USPA B
 • Un minim de 100 salturi(se va lua in considerare jurnalul de salt sau orice altă adeverință scrisă)
 • Să studieze conținutul IRM (part Coach)
 • Indeplinirea condițiilor USPA Proficiency Card
 • Completarea foii de raspuns la Open Book Exam înainte de curs
 • Să aibă Proficiency Card

 Pentru date și taxe vă rugăm să ne contactați.